Organizácia

11. Majstrovstvá sveta vo florbale ien

Slovenský zvaz florbalu

Junácka 6

832 80 Bratislava


Mobil: +421 948 252 853

Email: info@wfc2017.skOrganizačný výbor

Prezident OV: Daniel Granec - granec@szfb.sk

Generálny Manaér OV: Teo Turay - teo.turay@wfc2017.sk

PR Manaer: David Benedig - david.benedig@wfc2017.sk

Ubytovanie tímov: Lucia Tešínska - booking@wfc2017.sk

vedúci haly O.Nepelu: Miroslav Kunštek - kunstek@szfb.sk

vedúci HANT arény: Lubomír Klosik - kloskik@szfb.sk

Team guide manaér: Lukáš Kendra - Lukas.kendra@wfc2017.sk

Dobroboľníci: Mária Blaeková - maria.blazekova@wfc2017.sk

Peter Zámečník -

Ekonomika: Helena Kunšteková - kunstekova@szfb.sk

člen OV: Peter Dobrý - peter.dobry@wfc2017.sk

člen OV: Emil Satan - satan@szfb.sk