Player card

Sanna Karhemaa
Date of birth: 03.09.1975
Country of birth: Finland
Sanna Karhemaa
PointsPosition
Women´s World Championships60+3=30 min
1997
60+3=30 min
Women´s International Tournament73+1=40 min
1998
20+0=00 min
1997
21+0=10 min
1996
10+0=00 min
1995
22+1=30 min
Women´s European Championships64+2=62 min
1995
64+2=62 min